Powyższy tytuł można by śmiało zaprezentować kilka miesięcy temu, kiedy stawaliśmy w obliczu nowej, koronawirusowej rzeczywistości. Dziś już trochę więcej wiemy, jesteśmy też bardziej oswojeni z „nowym światem” w jakim poniekąd się znajdujemy. Można więc pokusić się o podsumowanie ostatniego okresu i pełniejszy opis działań jakie podjęliśmy żeby znaleźć się w obecnym miejscu.

Databroker działa na rynku nie od wczoraj. Operujemy w branży Contact Center i Customer Care od blisko 20 lat i zmieniająca się rzeczywistość rynkowa wielokrotnie budziła w nas konieczność odkrywania nowych pokładów elastyczności oraz kreatywności. W ostatnich miesiącach liczba wyzwań była jednak wyjątkowa. Przeniesienie działań z sali operacyjnej Contact Center w obszar pracy zdalnej, przemodelowanie procesu rekrutacji oraz aktualizacja sposobu komunikacji w zespołach od początku jawiły się jako cele osiągalne. Jednak czas, w którym musieliśmy się z powyższym zmierzyć nie dawał nam wiele przestrzeni na błędy czy potknięcia. Szczęśliwie się ich ustrzegliśmy. Szereg merytorycznych spotkań w gronie menedżerskim zaowocował jasnym planem działania, zakomunikowanym następnie zespołowi. Przeniesienie się w tryb zdalny wymagało od całego zespołu zaprezentowania swoich umiejętności komunikacyjnych i efektywnego stylu zarządzania. Pomogły z pewnością bliskie relacje supervisorów oraz kierowników z zespołem. Współpracownicy byli ze sobą w stałym kontakcie telefonicznym oraz przez komunikatory internetowe do momentu, w którym wiedzieliśmy, że wszyscy pewnie czują się w nowym środowisku pracy. W międzyczasie powstawały procedury bezpieczeństwa. Budowaliśmy bezpieczne środowisko pracy dla tych, którzy z różnych względów nie mieli możliwości podjęcia pracy zdalnej, ostatecznie tworząc dychotomiczny system pracy biurowej i zdalnej, w którym zapewnione było bezpieczeństwo osób zatrudnionych. Dziś, po wielu tygodniach doświadczeń, możemy śmiało napisać, że nie ucierpiał na nowym modelu nie tylko poziom bezpieczeństwa ale wyniki sprzedażowe, które w dalszym ciągu są fundamentem naszego trwania i świadczą o efektywności zespołu i jego profesjonalizmie.

Sukcesu nie udałoby się jednak osiągnąć gdyby nie potężna praca działów spoza kręgu operacyjnego. Niezwykłą biegłością i refleksem wykazały się kadry, które pozyskały świadczenia dla pozostających w tymczasowym bezruchu zawodowym pracowników, dział supportowy sprawnie koordynował proces przeobrażania modelu pracy, a szkoleniowcy zapewniali merytoryczne wsparcie w realizowanej przez konsultantów, z różnych projektów wielokanałowej obsłudze klienta z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (voice, chat, email, FB, Messenger).

Jesteśmy z pewnością w momencie, o którym trudno napisać, że jest finalnym etapem czasu zawirowań i niepewności. Możemy jednak poświadczyć przykładem zespołu databroker S.A, że profesjonalizm w działaniu, sprawna komunikacja i otwartość na niekonwencjonalne działanie, przynoszą pozytywne i mierzalne efekty.

Radosław Wnukowski

databroker S.A.