Nie szukamy CV, szukamy fajnych ludzi!

Jesteś komunikatywny i chcesz dobrze zarabiać?
Martwisz się, bo Twoje CV nie wygląda dobrze?
Brak Ci lat doświadczenia i certyfikatów?
A KOGO TO OBCHODZI?
Nam to na pewno nie jest potrzebne!

Pracownik Contact Center

Za nami blisko 20 lat rozwoju konkurencyjnej marki, przed nami szereg wyzwań, projektów i sukcesów, które chcemy osiągnąć wraz z Tobą!

Dołącz do zespołu jako Specjalista/ka ds. Telefonicznej Obsługi Klienta.

Zagwarantujemy Ci:

– Konkurencyjne wynagrodzenie oparte o gwarantowaną podstawę i powiązane z wynikami prowizje,
– Ścieżkę kariery w ramach systemu awansów wewnętrznych,
– Stabilność współpracy i wsparcie całego zespołu,
– Doskonałą lokalizację miejsca pracy w biurze przy ul Kruczej 16/22 (10 minut pieszo lub 3 przystanki od Metra Politechnika),
– System szkoleń wdrożeniowych dostosowanych do potrzeb debiutantów i osób z doświadczeniem w branży.

Potrzebujemy od Ciebie:

– Dyspozycyjności od poniedziałku do piątku (możliwość pracy w godzinach 8-16 lub II-zmianowych),
– Komunikatywności,
– Umiejętności obsługi komputera,
– Szczerej chęci do nauki i zdobywania nowych umiejętności.

Chcesz spróbować swoich sił? Aplikuj – zostaw dane kontaktowe poprzez formularz kontaktowy lub ślij wiadomość bezpośrednio na cv@databroker.pl

Napisz do nas


  Informujemy, że:
  Administratorem danych jest databroker S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem: iod@databroker.pl.
  Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji databroker S.A. na podstawie wyrażonej powyżej zgody, stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu zapewnienia administratorowi możliwości ustalenia, realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, natomiast dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
  do realizacji celów rekrutacyjnych. Pominięcie informacji obowiązkowych może skutkować odrzuceniem oferty pracy na etapie wstępnej weryfikacji.
  Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się rekrutacja. Mogą być udostępniane Unified
  Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, jako dostawcy systemu informatycznego.
  Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jej ofercie pracy przez databroker S.A. przysługują następujące prawa:
  - prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.