Numer umowy POIR.03.04.00-14-0364/20-00 z dnia 20 lipca 2020r..
Całkowity koszt realizacji projektu 64 931,13 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 64 931,13 PLN
Z jakiego programu jest realizowany Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu 2020-07-01 – 2020-09-30
Firma realizująca projekt  databroker S.A.
Krótki opis projektu Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Napisz do nas

databroker@databroker.pl