Marcin Woźniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada 18 letnie doświadczenie w planowaniu, przygotowywaniu, wdrażaniu oraz utrzymaniu projektów outsourcingowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla firm t.j.: Polskie Centrum Marketingowe, Axel Springer, Arteria S.A., Internet Group S.A. Pracował jako Dyrektor Działu Sprzedaży i Obsługi klienta w databroker S.A. Obecnie związany z Unified Factory S.A., gdzie zajmuje się tworzeniem technologii wspierającej automatyzację sprzedaży i obsługi klienta.

Robert Sapieha

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w obszarze bankowości, rachunkowości, finansów i zarządzania grup kapitałowych. Dyrektor finansowy w randze Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu wielu firm, w tym kilku spółek publicznych. Współtwórca sukcesów Polsko-Amerykańskiego Fundusz Przedsiębiorczości w obszarze rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 1989 roku. Następnie odpowiedzialny za udane debiuty giełdowe Prosper S.A. i Bauma S.A. oraz za rozwój sieci aptecznej i udaną prywatyzację Cefarmu Białystok S.A. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zakładów Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o

Tymon Betlej

Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel databroker S.A. Specjalista we wprowadzaniu spółek na rynek kapitałowy, w budowaniu relacji inwestorskich i tworzeniu wizerunku firm z wykorzystaniem narzędzi PR. Doradca wielu firm publicznych, szczególnie z branż związanych ze sprzedażą, mediami i marketingiem bezpośrednim. Autor wielu publikacji o tematyce giełdowej i korporacyjnej.