Formatowanie biznesu, prócz innych kroków, zawiera w sobie precyzowanie docelowej grupy odbiorców naszego produktu lub usługi. W końcu, by skutecznie sprzedawać, powinniśmy wiedzieć do kogo zaadresowany jest rezultat naszej pracy. Nadchodzi jednak moment, w którym rozwój naszego przedsięwzięcia wymaga reformatowania pierwotnych założeń. Osiągnęliśmy bowiem sukces pozwalający na płynne funkcjonowanie, nie chcemy jednak utknąć w ciasnej niszy, której ściany blokują osiąganie ambitniejszych celów. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów pozwalających nam na dotarcie do nowych grup odbiorów.

Marketing pokoleniowy

                Jeśli wiek konsumentów stanowił jedno z kryteriów na jakich oparliście promocję swojej marki, warto raz jeszcze zastanowić się nad kanałami docierania do klientów. Data naszego urodzenia może być wprawdzie tylko ciągiem cyfr ale jednocześnie uprawdopodabnia występowanie jednych nawyków kosztem nieobecności innych. Jeśli do tej pory skupialiście się na social marketingu (skreślimy o nim kilka słów nieco dalej) i poszukiwaniu odbiorców w pokoleniach Y i Z, korzystnie będzie rozszerzyć nasze działania również o kanały telemarketingowe (o nich również wspomnimy) czy bardziej tradycyjne formy reklamy bezpośredniej. Im głębiej dwie pierwsze cyfry naszego PESELU sięgają w wiek XX tym mniej zakorzenieni jesteśmy we współczesnych formach komunikacji. Nie znaczy to oczywiście, że nie zdobędziemy za ich pomocą klientów z pokoleń X, baby boomers czy z tzw. pokolenia „cichych” ale skuteczność ich działania może być znacząco obniżona.

Marketing szeptany

                To forma marketingu bezpośredniego, która wywołuje na rynku efekt poruszenia i zainteresowania związany z naszym produktem. Za jego pomocą uruchamiamy „efekt domina” sprawiający, że konsumenci zaczynają przekazywać sobie informacje na nasz temat zdejmując z nas część obciążeń związanych z działaniami marketingowymi.

Social marketing

                Szeroko pojęty e-marketing w mediach społecznościowych. Z uwagi na bogactwo portali, serwisów i społeczności, może być dedykowany bardzo szeroko. Zdjęcia, filmy, artykuły, krótkie posty – to wszystko sprawi, że Twoja marka stanie się nie tylko bardziej widoczna ale wiarygodna. Szczególnie polecany w przypadku poszukiwania „młodszych” grup odbiorców.

Telemarketing

                Podstawowa, choć nie jedyna, płaszczyzna naszej działalności. Jego zaletą jest niezwykła elastyczność i możliwość dedykowania dla różnych grup wiekowych, zarobkowych i zawodowych. Pamiętajmy, że telefoniczny kontakt z klientami to nie tylko sprzedaż. Przeprowadzenie akcji ankietowej, pozwoli Wam lepiej poznać Waszych klientów, z kolei projekt leadowy przygotuje „ciepłą” bazę dla Waszych handlowców. Z naszego doświadczenia wynika, że świetnie działa łączenie BOK-u, z funkcjonującym obok działem sprzedaży i promocji co ułatwia klientowi otrzymywanie kilku usług za pomocą jednego połączenia.

Radosław Wnukowski

databroker S.A.