WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Warszawa 30.11.2020

Zarząd Spółki pod firmą databroker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (09:00) – (17:00).

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Warszawa 13.11.2020

Zarząd Spółki pod firmą databroker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (09:00) – (17:00).

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Warszawa 29.10.2020

Zarząd Spółki pod firmą databroker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (09:00) – (17:00).

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Warszawa 14.10.2020

Zarząd Spółki pod firmą databroker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (09:00) – (17:00).

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Warszawa 29.09.2020

Zarząd Spółki pod firmą databroker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (09:00) – (17:00).

Napisz do nas

databroker S.A. do komunikacji z akcjonariuszami przygotowała dedykowany adres e-mail: akcjonariusze@databroker.pl.