Efektywne prowadzenie biznesu wymaga otwarcia na innowacje. Czasem wejście w nowy obszar spowodowane jest wewnętrzną „burzą mózgów” innym razem, okolicznościami zewnętrznymi. Pandemia, uderzając w rynek uniosła jednocześnie fale, które stworzyły całkiem nowe możliwości dryfu a nawet pójścia „cała naprzód” i rozwinięcia dotychczasowych możliwości.

Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka.

Stefan Kisielewski

Notowany od marca wzrost sprzedaży towarów w sklepach internetowych pokazuje całkiem nową dynamikę. Raport PMR Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2020-2025 pokazuje niespotykany wcześniej wzrost runku e-commerce o 25,6% w ujęciu rok do roku. Polacy w coraz większym stopniu przekonują się do zakupów internetowych a my, ze swojej perspektywy, dostrzegamy również coraz większe otwarcie na usługi z branży Contact Center, zarówno ze strony klientów indywidualnych jak biznesowych. Wygodna forma zawarcia umowy, uzyskania informacji oraz brak konieczności opuszczania domu czy mieszkania, połączone z jednoczesnym kontaktem ze specjalistą (w formie rozmowy telefonicznej lub przez komunikator internetowy) to atuty, które przemawiają do osób prywatnych. Partner biznesowy ceni sobie natomiast możliwości infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej szybkie rozpoczęcie kampanii oraz profesjonalne, kompleksowe wsparcie w przygotowaniu projektu.

Z zaciekawieniem obserwujemy obecne trendy i jesteśmy przekonani, że dotychczasowa kooperacja dostawców usług, outsourcerów oraz klientów będzie w dalszym ciągu przynosiła owoce w postaci nowych form współpracy. Zwłaszcza, że branża modeluje się w skutek napięć pomiędzy oczekiwaniami konsumentów a możliwościami oraz kreatywnością biznesu. Każda nowa uwaga i nowy pomysł odświeża spojrzenie na dotychczasowe działania, warto więc współpracować i testować pojawiające się możliwości i rozwiązania. Zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy stoimy przed nieznanymi wcześniej wyzwaniami, wymagającymi całkiem nowych rozwiązań, zwłaszcza w obszarze biznesowym.

Radosław Wnukowski

databroker S.A.